Etusivu
Tietokoneet
Elektroniikka
Autot
Webmasters
Download
Linkit
Palaute
Pelit
Sekalaista

eXTReMe Tracker

Käyttöehdot

Käyttämällä StiNgeR Web WWW-sivuja käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee välittömästi poistua sivuilta.

Yksittäisiin StiNgeR Webin sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen käyttöä.

StiNgeR Web WWW-sivuilla julkaistut artikkelit, ohjeet ja vinkit on tarkastettu huolella, mutta StiNgeR Web kuitenkaan takaa niiden virheettömyyttä eikä vastaa esiintyneistä virheistä.

StiNgeR Web WWW-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, StiNgeR Web ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. StiNgeR Web ei myöskään vastaa mistään WWW-sivujen välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. StiNgeR Web varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja ja tätä ilmoitusta sekä estää pääsyn sivuille tai lopettaa sivujen ylläpidon.

StiNgeR Web ei ota vastuuta niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin StiNgeR Web WWW-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin StiNgeR Webin toimesta.

StiNgeR Web WWW-sivuilla olevia kirjoituksia ja kuvia saa lainata sivustosta vain StiNgeR Webin luvalla.

Kouluilla, oppilaitoksilla sekä niihin rinnastettavilla laitoksilla on erioikeus käyttää StiNgeR Webin materiaalia opetusmateriaalina, mutta StiNgeR Webin ylläpito toivoo tästä ilmoitettavan.

Lähettämällä aineistoa miltä tahansa StiNgeR Webin sivulta, esimerkiksi sähköpostitse tai palautelomakkeen välityksellä, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin ellei toisin ilmoiteta:

  • StiNgeR Webillä on oikeus julkaista lähetetty aineisto.
     
  • Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia.
     
  • Käyttäjä on vastuussa StiNgeR Webille kaikista kuluista, jotka aiheutuvat StiNgeR Webille lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista StiNgeR Webiä kohtaan.
     
  • Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia StiNgeR Webiä kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähettäessään aineistoa StiNgeR Webille, voi StiNgeR Web halutessaan ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai StiNgeR Webin tuotteeseen tai palveluun.
  © 2002-2017 Juha Levänen  -=-  Käyttöehdot