Etusivu
Tietokoneet
Elektroniikka
Autot
Webmasters
Download
Linkit
Palaute
Pelit
Sekalaista

eXTReMe Tracker

Zenerdiodit

Zenerdiodien valmistusmateriaali on pii. Zenerdiodi toimii muuten kuten tavallinen diodi, mutta riittävän suurella estosuuntaisella jännitteellä se alkaa yhtäkkiä johtaa myös estosuuntaan. Tämä johtuu kahdesta ilmiöstä: rajapinnassa tapahtuvastta zenerläpilyönnistä tai voimakkaasta avalanssi- eli vyöryvirtapurkausilmiöstä. Purkausta vastaavaa jännitettä kutsutaan zenerjännitteeksi, ja sitä käytetään hyväksi jännitteen stabilointi- eli vakavointikytkennöissä. Jännite zenerdiodin navoissa ei nimittäin voi nousta zenerjännitettä suuremmaksi. On kuitenkin varottava ylittämästä suurinta sallittua estosuuntaista virtaa. Kytkentään sopiva zenerdiodi valitaan halutun tasajännitteen mukaan.

Zenerdiodin piirrosmerkki:

Zenerjännitteet noudattavat E24-sarjaa. Pienin zenerjännite on 3.3V ja suurin 200V. Zenerdiodien tehokestoisuudet vaihtelevat 400mW:sta kymmeniin watteihin. Zenerdiodien kuten muidenkin puolijohdekomponenttien toimintaan vaikuttaa suuresti lämpötila. Paras lämpötilastabiilisuus on noin 5V:n zenereillä.

RETMA E24-sarja, jota zenerjännitteet noudattavat:
101112131516182022242730
333639434751566268758291

Zenerdiodin laatua arvostellaan sen dynaamisen resistanssin (rd tai rz) avulla. Mitä pienempi se on, sitä jyrkempi on ominaiskäyrä. Tämä näkyy pienenä zenerjännitteen muutoksena virran vaihdellessa. Pienin dynaaminen resistanssi on 6..8V:n zenereillä. Käytännössä se vaihtelee välillä 1..30 ohmia.

Zenerdiodi kytketään aina estosuuntaiseksi. Kun zenerjännite ylittyy, tapahtuu rajapinnassa voimakas virtapurkaus eli siinä alkaa kulkea suuri estovirta. Tätä virtaa on käytännössä rajoitettava ulkoisella vastuksella, ettei maksimiestovirta ylity ja zenerdiodi tuhoudu. Ominaiskäyrän jyrkkyydestä johtuu, että vaikka estovirta vaihtelee hyvinkin paljon, pysyy zenerin yli vaikuttava jännite hyvin tarkasti vakiona, vaikka syöttöjännite tai kuormitusvirta vaihtelevat.

Zenerdiodeja käytetään sykkivän tasajännitteen vakavointiin ja vertailujännitteiden synnyttämiseen.


Jännitevakavointi zenerdiodilla

 

Jännitevakavointi zenerillä ja transistorilla
  © 2002-2017 Juha Levänen  -=-  Käyttöehdot